Mladi violinisti u Umjetničkoj školi Beli Manastir pod vodstvom učitelja Csaba Zima izvode napuljsku pjesmu "Santa Lucia" - obrada E. Pudovochkin

Julia Feher - violina
Attila Kovač - violina
Aleksandar Baić - violina
Hrvoje Balić - violina