Privatni ispiti

Privatni ispiti

U Umjetničkoj školi Beli Manastir razredne i predmetne ispite prema osobnim potrebama mogu polagati osobe koje su privatno podučavane, a koje ne mogu pohađati nastavu i izvršavati druge propisane obveze.

Razredni ispiti organiziraju se u siječnju, lipnju i rujnu.

Kandidati koje žele polagati ispit dužni su podnijeti Školi pismenu zamolbu najkasnije 15 dana prije ispitnog roka.

U prijavi treba navesti rok u kojem se želi polagati ispit, nastavne predmete i za koji razred.

Uz prijavu se prilaže:
1. Originalna svjedodžba ili preslika prethodnog razreda,
2. Rodni list,
3. Domovnica,
4. Popis obrađenog gradiva (za instrument) i pripremljenog gradiva za ispit,
5. Dokaz o uplati ispitnih troškova.

Troškove predmetnih i razrednih ispita snose prijavljeni kandidati u cijelosti i unaprijed.

bottom-logo.png

2016. - 2024. Umjetnička škola Beli Manastir
Dizajn i uređivanje stranice: Črčke

Facebook stranica Umjetničke škole
YouTube stranica Umjetničke škole
Instagram račun Umjetničke škole

Pretraga