Povijest škole

Umjetnička škola Beli Manastir

Počeci glazbenog obrazovanja u Belom Manastiru sežu u 1966. godinu kada je tadašnje Pučko otvoreno učilište započelo s tečajem sviranja harmonike koji je iste godine prerastao u Glazbenu školu. Podučavala su se tri instrumenta: harmonika, gitara i glasovir, a škola je djelovala kao područni odjel Glazbene škole "Franjo Kuhač" iz Osijeka. 

Godine 1979. Glazbena škola počinje djelovati pri Osnovnoj školi u Belom Manastiru gdje ostaje sve do okupacije Baranje 1991. godine. Prema dostupnim evidencijama koje se danas nalaze u arhivima Osnovne škole "Dr. Franjo Tuđman" u Belom Manastiru, osnovnu glazbenu školu završilo je do 1991. godine 704 učenika. Neki od njih danas su profesori glazbe.

Osnutkom Centra za kulturu stekli su se uvjeti za ponovno pokretanje glazbene škole, što je novoosnovanoj gradskoj ustanovi i postavljeno kao jedan od primarnih zadataka.

Temeljem postavljenog zadatka ali i brojnih upita građana o mogućnostima pokretanja osnovne glazbene škole, Centar za kulturu proveo je anketu među učenicima osnovnih škola na području grada Belog Manastira i prigradskih naselja kako bi se stekla stvarna slika o zainteresiranosti za takvu dodatnu aktivnost učenika. Anketa je obuhvatila izabranu skupinu u dvije osnovne škole na području grada. U anketiranju, u kojem su sudjelovali i roditelji učenika, 76% ispitanih izrazilo je želju za pohađanjem osnovne glazbene škole. Rezultati su pokazali i da je najveća zainteresiranost za sljedeće instrumente: gitaru, glasovir, tambure.

Prilika se konačno ukazala kada je Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka objavilo javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava iz programa Projekta socijalnog i gospodarskog oporavka (PSGO). Projekt se financirao iz zajma Međunarodne banke za obnovu i razvoj i Državnog proračuna Republike Hrvatske. Cilj projekta bio je povećanje socijalne kohezije te gospodarski oporavak područja posebne državne skrbi u ratom pogođenim županijama.

Grad Beli Manastir i Centar za kulturu Grada Belog Manastira osmislili su i napisali projekt izgradnje Glazbene škole u kojem su nastupili kao partneri i – uspjeli.

12. rujna 2007. grad Beli Manastir je s Ministarstvom mora, turizma, prometa i razvitka potpisao Darovni ugovor kojim su predviđeni radovi na uređenju prostora Glazbene škole u Belom Manastiru, ukupne vrijednosti potprojekta 1.334.744,90 kuna. Radovi su obuhvatili uređenje dijela prostora nekadašnjeg Pučkog otvorenog učilišta: u prizemlju (ulaz), na prvom katu (hol i Dvorana za produkcije s osamdeset sjedećih mjesta) i u potkrovlju (učionice). Da bi nastava mogla početi, grad je osigurao potrebna materijalna sredstva u vidu uredske opreme, namještaja i glazbala, za što je ukupno utrošeno 291.040,00 kuna.

Osim prostornih preduvjeta za početak rada bila je potrebna i suglasnost nadležnog ministarstva koje je u tom cilju osnovalo stručno povjerenstvo za provođenje postupaka utvrđivanja uvjeta za početak rada, odnosno izvođenja nastavnog rada i programa Osnovne glazbene škole. Nakon što je imenovano povjerenstvo obavilo očevid i utvrdilo da su ispunjeni svi prostorni i drugi preduvjeti, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa odobrilo je početak rada i izvođenje plana i programa za instrumente: glasovir, harmonika, tambure, gitara, violina, truba i klarinet te suvremeni i narodni ples.

I konačno, Osnovna glazbena škola Beli Manastir osnovana je odlukom Gradskog vijeća grada Belog Manastira 5. svibnja 2008. godine te je upisana u sudski registar 17. lipnja 2008. godine. Svoj rad Škola je započela 1. listopada 2008. godine. Škola mijenja naziv iz Osnovne glazbene škole Beli Manastir u Umjetnička škola Beli Manastir 23. studenog 2012. godine.

U školskoj godini 2012/2013. počinje s radom područni odjel škole smješten u Kneževim Vinogradima, Glavna 44, a u školskoj godini 2015/2016. otvara se i područni odjel u Dardi na adresi Svetog Ivana Krstitelja 100.

bottom-logo.png

2016. - 2024. Umjetnička škola Beli Manastir
Dizajn i uređivanje stranice: Črčke

Facebook stranica Umjetničke škole
YouTube stranica Umjetničke škole

Pretraga