Dana 14. kolovoza 2020. godine Umjetnička škola Beli Manastir objavljuje poziv za javno prikupljanje ponuda u postupku jednostavne nabave klavira. Poziv je objavljen 14. kolovoza 2020. godine, rok za dostavu ponuda je 5 dana od dane objave. 

Poziv možete preuzeti na sljedećoj poveznici: poziv_na_dostavu_ponuda_klavira.pdf