U Umjetničkoj školi Beli Manastir razredne i predmetne ispite prema osobnim potrebama mogu polagati osobe koje su privatno podučavane, a koje ne mogu pohađati nastavu i izvršavati druge propisane obveze.

Razredni ispiti organiziraju se u siječnju, lipnju i rujnu. Termin za lipanj je 28.06.2021. godine. Kandidati koje žele polagati ispit dužni su podnijeti Školi pismenu zamolbu najkasnije 15 dana prije ispitnog roka. Zamolbu vlastoručno potpisuje roditelj/skrbnik.

Uz zamolbu se prilažu:
1. Originalna svjedodžba ili preslika prethodnog razreda,
2. Rodni list,
3. Domovnica,
4. Popis obrađenog gradiva (za instrument) i pripremljenog gradiva za ispit,
5. Dokaz o uplati ispitnih troškova.

Troškove predmetnih i razrednih ispita snose prijavljeni kandidati u cijelosti i unaprijed. Cijena iznosi 300,00 kuna po PREDMETU.

Obrazac ZAMOLBE preuzmite na: zamolba_privatni_ispiti_lipanj_2021.docx