U predškolskim glazbenim skupinama Umjetničke škole Beli Manastir započeli su motivacijski susreti. Tada učenici Umjetničke škole dolaze u posjet i predstavljaju svoja glazbala koja uče svirati.

U vrtiću su nas posjetili učenici koji su nam prezentirali trubu – Gabriel Semialjac i Sergej Bukalo, te klarinet – Lea Miser. Na nastavi predškole tj. Malog zbora predstavljene su tambure i truba.

Sljedećeg mjeseca upoznat ćemo sva preostala glazbala koja se mogu naučiti u našoj Umjetničkoj školi, te će se na taj način učenicima pomoći pri odabiru glazbala koje će upisati sljedeće školske godine. Gabriela Feher - prof. glazbene kulture, savjetnik

Image
Image
Image
Image