Umjetnička škola Beli Manastir ima novi žiro-račun: HR1323400091111199985