Sukladno raspisanom natječaju za imenovanje ravnatelja/ice Umjetničke škole Beli Manastir u Narodnim novinama dana 18. ožujka 2022. godine i objavljenom na mrežnim stranicama škole, www.usbm.hr dana 18. ožujka 2022. godine, Školski odbor Umjetničke škole Beli Manastir je na 19. sjednici održanoj 20. travnja 2022. godine donio

ODLUKU O IMENOVANJU RAVNATELJICE UMJETNIČKE ŠKOLE BELI MANASTIR
1. Zrinka Barić, imenuje se ravnateljicom Umjetničke škole Beli Manastir, Beli Manastir na vrijeme od pet godina.

Prethodna suglasnost ministra znanosti i obrazovanja nije uskraćena na Odluku o imenovanje ravnateljice Umjetničke škole Beli Manastir u zakonskom roku 15 dana od dana dostave zahtjeva za suglasnošću, te se, sukladno članku 127., stavku 14. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, smatra da je suglasnost ministra dana.

U skladu s navedenim Odluka o imenovanju ravnateljice Umjetničke škole Beli Manastir, od 20. travnja 2022. godine (KLASA: 007-02/22-01/05, URBROJ: 2100-1-8-22-4) stupila je na snagu dana 10. svibnja 2022. godine.

Ravnatelj:
Miloš Grubić, prof.

Odluku o imenovanju ravnateljice Umjetničke škole Beli Manastir u PDF formatu preuzmite ovdje: obavijest_o_ishodu_natjecaja_za_imenovanje_ravnateljice.pdf